Rozliczamy delegacje zarówno krajowe jak i zagraniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Delegacje rozliczane przez naszą firmę realizujemy na podstawie wypełnionego formularza delegacji krajowych/zagranicznych w porównaniu z plikiem źródłowym z karty kierowcy.
Tym samym mamy świadomość, iż delegacja zostanie rozliczona w prawidłowy sposób a wszelkie nieścisłości są na bieżąco monitorowane i wyjaśniane.

W ramach wykonywania usługi posługujemy się również raportem z systemów GPS-ych tak aby maksymalnie odciążyć kierowcę w trasie by nie musiał wypełniać kart delegacji.
Raport powinien zawierać informacje od momentu wyjazdu do momentu powrotu z rejestrem przejazdu wszystkich granic z datą i godziną w przypadku delegacji zagranicznych.