• Ewidencja Czasu Pracy Kierowcy według wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy to kolejna usługa, jaką zajmuję się nasza firma.

Coraz częściej można się spotkać z nakładanymi karami przez Państwową Inspekcję Pracy za nieprzestrzeganie litery prawa pracy, dlatego nasza firma wychodzi naprzeciw i jest gotowa do podjęcia działań w celu wykluczenia ewentualnych błędów popełnianych przez przedsiębiorstwa transportowe.

Oferujemy:

 • » Opracowanie ewidencji czasu pracy kierowcy;
  » Rozliczenie kosztów z tytułu podróży służbowej zagranicznych/krajowych;
  » Rozliczenie ryczałtów i zaliczek należnych dla kierowców;
  » Rozliczenie godzin nadliczbowych kierowców;
  » Rozliczenie Niemieckiego wynagrodzenia MiLoG 8,84 €/h;
  » Rozliczenie Francuskiej płacy minimalnej Loi Macron – od 10,21€/h;
  » Rozliczenie Norweskiej płacy minimalnej 158,32 NOK/h;
  » Rozliczenie płacy minimalnej na terytorium Austrii od 8,49€/h;
  » Rozliczenie płacy minimalnej na terytorium Holandii – 9,11 €/h;
  » Rozliczenie płacy minimalnej na terytorium Włoszech – 9,86 €/h;
  » Zabezpieczenie firm przed roszczeniem pracowników za nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenia;
  » Opracowanie regulaminów dla przedsiębiorstw;
  » Przygotowanie firm do kontroli Inspekcji Pracy;

Skontaktuj się z nami