Audyt dokumentacji w przedsiębiorstwach transportowych jest to usługa mająca na celu eliminacje nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa w zakresie:

  1. Prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców;
  2. Sprawdzenia poprawności posiadanych danych z wykresówek, karty kierowcy oraz tachografów cyfrowych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków;
  3. Sprawdzenie danych względem manipulacji tachografem;
  4. Weryfikacja posiadanych regulaminów pracy oraz dokumentacji zatrudnionego pracownika na stanowisku kierowcy z możliwością ich modyfikacji;
  5. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej pojazdów będących w posiadaniu przez przedsiębiorcę;
  6. Weryfikacja dokumentacji wymaganej do określonego celu przewozu (odpady, ADR, ATP, itp.);
  7. Poprawności w rozliczaniu płacy minimalnej na terytorium innych krajów;
  8. Sprawdzenie wymogów związanych z ustawowym wykonywaniem przewozów drogowych.

Decydując się na audyt z firmą Tacho-Diagram w zakresie prawidłowego rozliczania norm czasu pracy uzyskają Państwo wnioski pokontrolne fachowo opracowane przez naszych specjalistów, które po zastosowaniu pomogą zapobiegać powstawaniu naruszeń jak i ich eliminacji.

Działania te mogą Państwu zaowocować w postaci pozytywnej opinii kontroli przez organy takie jak Państwowa Inspekcja Pracy jak i Inspektorat Transportu Drogowego.